loading

Dorpskarakteristiek

Category

Wonen

Tags

Levensloop bestendig, Nieuwbouw, Woning

america 2011

Een dorpskarakteristieke woning op een onkarakteristiek restperceel. Een tegenstelling!
Het perceel ligt in de dorpskern van America en hoorde oorspronkelijk bij een champignonbedrijf. Na beëindiging van het bedrijf is door herverkaveling dit perceel ontstaan. Het heeft een heel onkarakteristieke vorm voor deze streek, een restkavel. Door de regeling “bouwen op particulieren grond” ontstond er een mogelijkheid om hier een woning te bouwen.
De ontworpen woning is een levensloopbestendige woning met slaapkamer en badkamer op de begane grond. Dit zorgt voor een groot begane grond programma t.o.v. de verdieping. Door het plaatsen van een kleiner hoofdvolume, haaks op de weg en met kleiner volumes gekoppeld, ontstaat er veel ruimte op de begane grond. De verdieping kan hierdoor beperkter blijven. De tuin aan de achterzijde en de rechterzijde zijn veel bruikbaarder en tevens uitstekend georiënteerd tov de zon.

Ook de materiaalkeuze is afhankelijk van de dorpskarakteristiek. Rode en donkerrode baksteen met kleur accenten voor de buitengevel met een donkere terug liggende voeg en witte houten kozijnen.
i.s.m. Ben Keijsers architect