loading

Hef experience

Rotterdam 2014

De Hef experience te Rotterdam
Stilzwijgend kijkt de Hef nu uit over de stad. Af en toe nog in beweging. Bij hoge uitzondering dan, want meestal staat de Hefbrug omhoog om schepen door te laten. Treinen rijden er al lang niet meer overheen. Vanaf 2016 komt de Hef echt weer in beweging dankzij de Hef experience.
Maar De Hef leeft. In dit plan gaan we terug naar de essentie. Hier wordt beschreven wat de Hef in de toekomst zal betekenen als recreatieplek, werkplek, leerplek en als sociaal historische plek in de stad Rotterdam. De aanpassingen die nodig zijn om het publiek veilig te kunnen laten genieten van de Hef en de stad staan uitgebreid beschreven. Hierbij is er rekening gehouden (en overleg geweest met diverse instanties waaronder Monumentenzorg) met het ontwerp van de Hef. Er wordt niets veranderd aan de uitstraling van de Hef. Want wat mooi is, moet natuurlijk mooi blijven.

Wij zijn gevraagd om het architectonische deel van het nieuwe plan onder onze hoede te nemen. Hiervoor ontwierpen we twee entreegebouwen in de landhoofden, een restaurant op het vaste brugdeel op Zuid en een kleed- en instructieruimte in een van de pijlers.
Helaas heeft ons plan niet gewonnen en zijn we op een tweede plaats geëindigd.
Uit het juryrapport:
“Dit initiatief voor de Hef kan in de ogen van de board het plan zijn dat de Hef, als icoon van de stad, een bestemming geeft waardoor het van grote betekenis kan zijn voor de beleving van de stad. Immers, de Hef wordt vrij toegankelijk voor alle Rotterdammers, waarmee Rotterdam er een spectaculaire attractie bij krijgt voor iedereen!”