loading

Kantoor Terbregsehof

Category

Duurzaam, Werken

Rotterdam 2013

Kantoorvilla Terbregsehof
Op deze locatie aan de rand van het Kralingse Bos, ter hoogte van de kruising van de A20 en A16, staat momenteel een vervallen villa met kantoorfunctie. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid om deze villa te verbouwen tot kantoor. Een bouwkundige verkenning wees uit dat het pand hiervoor in een te slechte staat verkeerde. Daarom is in overleg met de gemeente de mogelijkheid onderzocht tot sloop en nieuwbouw op deze locatie.
Het ontwerp voorziet in een kleinschalig volume van drie lagen. Het opent zich naar de zijde van het Kralingse Bos en de kruising van de Bosdreef/Hoofdweg met de Terbregseweg/Boszoom om zo een positieve impuls aan deze omgeving te geven. Aan de noordoost zijde, waar enkele woonhuizen staan, is het pand meer gesloten. Wel wordt het volume ter plaatse van de trappen verticaal volledig geopend. Door te spelen met de grootte van de glazen

gevelelementen wordt de entree op een natuurlijke manier vorm gegeven.
De indeling van de vloeren is tweeledig. Door de verkeers-, sanitaire- en technische ruimtes in een rechte strook over de lengte van het pand te leggen, wordt een grote open en vrij indeelbare ruimte met werkplekken gecreëerd. De gevelopeningen maken dat er aan een zijde een open zicht naar het Kralingse Bos is met enige interactie met de aangrenzende weg en aan de andere zijde een meer gesloten en privaat gebied. Dit maakt dat het een uitermate flexibel pand is dat zich kan aanpassen aan elke gebruiker.