loading

Villa in de bocht

Category

Duurzaam, Wonen

beesel 2017

Binnen het plan Kleine Solberg in Beesel bleef, in de bocht die de Heldens van de Mortellaan maakt, een restkavel over dat vanwege zijn lastige vorm lange tijd zonder plan bleef. Aan ons werd de vraag gesteld om met een plan te komen waarbij de vorm van de kavel als kans gezien werd en niet als belemmering.
Om aan te sluiten bij de omliggende bebouwing hebben we er voor gekozen om de master bedroom te verplaatsten naar de benedenverdieping. Op deze wijze werd voorkomend dat er een kolossaal blok ingepast zou moeten worden.
Er is gekeken hoe de principes van het passief bouwen ingepast konden worden in het ontwerp. Door de benedenverdieping als haak te ontwerpen kunnen alle verblijfsruimtes aan de zuid zijde geplaatst worden. Alle secundaire functies liggen daarmee aan de noord zijde, waardoor aan de straat een iets geslotenere gevel ontstaat.

Aan de zuid zijde is veel glas toegepast. Wel met een luifel om de hoge zon in de zomer buiten te houden, maar in de winter de laagstaande zon binnen te krijgen. En door het vele glas is er een optimaal zicht op de tuin en achtergelegen weilanden.
Daarnaast is er voor gekozen om 35 zonnepanelen te plaatsen op het dak als ook een luchtwarmtepomp om volledig te kunnen voorzien in de eigen energie. Een gas aansluiting kan daarmee dus achterwege blijven. En met de hoge isolatiewaarde van de wanden hebben we uiteindelijk een EPC 0 woning weten te creëren.