loading

Vlas schaaldak

sas van gent 2012

Vlascomposiet als constructie materiaal voor vrijdragend schaaldak. Licht, sterk en bio-based.
Voor de provincie Zeeland hebben wij een visie ontwikkeld, de “zilte polder economie”. Deze nieuwe economie ontstaat door het toelaten van de verzilting van de polders door deze niet meer te doorspoelen met zoetwater. Er ontstaat dan een natuurlijk proces van verzilting om het Zeeuwse landschap te beheren en Zeeland levensvatbaar te maken. Het grootste deel van het land in Zeeland wordt door boeren gebruikt. Zij zullen andere gewassen moeten gaan telen omdat de huidige gewassen niet bestand zijn tegen zout. Één plant die tegen zout kan is vlas, een plant en een hernieuwbare grondstof die olie en vezels levert als grondstof voor diverse producten, zoals linnen, isolatie en composiet. Om vlas nieuw leven in te blazen is een vlasinstituut ontworpen, een plek waar onderzoek, marktpartijen en innovatie bij elkaar komen.
Het vlasinstituut is gelegen op een man-made schiereiland in het kanaal Gent-Terneuzen in Sas van Gent.  Dit is ontstaan door het steeds breder en dieper maken van het kanaal. Om de ruimtelijke kwaliteiten van de locatie te verbeteren wordt de locatie geheel opnieuw ingericht voor de bewoners en bezoekers van Sas van Gent. Het eiland wordt een park voor recreatie, sport, het vlasgebouw en vlasproefvelden. Het bestaande buiten zwembad blijft gehandhaafd en wordt opgewaardeerd. Er komt een nieuw voorzieningen gebouw naast het buitenbad dat dienst gaat doen voor het zwembad, de tennisbanen en de plezierhaven. Op het eiland komen voorzieningen voor te tennissen, zwemmen, skaten, rennen, wandelen, fietsen.

Het parkeren is verdiept aangelegd om het uit het zicht te onttrekken. De tennisbanen liggen ook verdiept zodat zij uit de wind kunnen tennissen. Aan de west kade komt een plezierhaven met aanlegsteiger en botenhelling.
Bij dit ontwerp is het materiaal vlascomposiet gebruikt als constructiemateriaal van het gebouw en onderzocht welke vormentaal dit zou opleveren. De vorm van het gebouw is resultaat van materiaal, constructie en functionele eisen. Zo zijn architecturale vormen al sinds de oudste beschavingen ontstaan. Waren het eerst binden, knopen, weven en vlechten. Later hout en massieve steen en in de moderne tijd glas, staal en beton. In de 21e eeuw zijn composieten in opkomst. Dit zijn kleine vezels gecombineerd met een bindmiddel die samen een heel sterk nieuw materiaal vormen. Beton is daar een voorganger van. Echter zijn de nieuwe composieten licht, sterk en bio-based.
Resultaat is een vrijdragend vlascomposiet schaaldak met vrije overspanning van circa 46 meter. Zo ontstaat er één grote vrije ruimte. Hierin zijn een aantal basis voorzieningen aanwezig, die er voor zorgen dat nadat een gebruiker vertrekt er een andere gebruiker en functie in het gebouw kan worden gehuisvest.  Zo is er sprake van duurzaam ruimte gebruik.